ODZYSKUJEMY SZTUKĘ – warsztaty tworzenia obrazów metodą string-art

STRING ART

LUFA DLA CHCĄCYCH TWORZYĆ

Dowiedz się, jak wykonać niesamowite obrazy metodą string-art, czyli używając tylko gwoździ i nici oraz płyty gipsowej. Każdy taki obraz będzie niepowtarzalny, a dzięki instruktorce trafisz po nitce do … sukcesu.

Szczegóły: warsztat odbędzie się w 2 grupach liczących od 8 do 10 osób. Pierwsza tura odbędzie się od 10.00 do 12.00, druga od 12.00 do 14.00. Każdy będzie mógł wtedy stworzyć obraz, który zabierze ze sobą do domu.

Od 14.00-15.00 z kolei uczestnicy festiwalu wykonają, pod okiem prowadzącej, jedno wspólne LUFOWE dzieło.